Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Verdi fond farem

Verdi fond farem

Výnos 2023 0,77 %
Výnos od založení 15,72 % p.a.
Rok vzniku fondu 2022
Zaměření Zemědělská půda
Velikost (NAV) 175 mil. Kč

Verdi fond farem je prvním fondem na českém trhu, který neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale do majetkových účastí ve farmách v ČR, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou. Záměrem fondu je zpravidla kupovat farmy s cílem jejich restrukturalizace a modernizace. Fond aktuálně vlastní podíl ve dvou farmách na území České republiky, které dohromady hospodaří na více než 2 600 hektarech půdy. Zabývají se rostlinnou a živočišnou výrobou, ale také produkcí elektrické energie pomocí bioplynové stanice. V plánech fondu je kromě inovací také například výstavba fotovoltaických panelů na střechách stájí. Fond usiluje o vyvážený hospodářský růst s důrazem na welfare zvířat a šetrný přístup ke krajině. Fond zahájil úpis akcií v červenci 2022.

Verdi fond farem

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
9,32 % 9,24 % 6,36 % 4,78 % 5,21 % 8,57 % p.a.
0,77 % 10,08 % - - - 15,72 % p.a.
9,84 % 16,98 % 3,84 % 2,34 % 3,22 % 10,16 % p.a.
3,12 % 10,72 % 6,02 % - - 7,94 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2023

Velikost (NAV) 175 mil. Kč
Hodnota aktiv 195 mil. Kč

Rozložení portfolia

podle typu aktiv


Aktiva v portfoliu

AGROWILD Nová Ves

Zemědělská společnost Agrowild Nová Ves se nachází v Karlovarském kraji, okres Sokolov, v nadmořské výšce 742 m. n. m. Farma hospodaří v ekologickém režimu na rozloze 1 809 ha a zaměřuje se živočišnou výrobu, a to primárně na chov masných krav BTPM. V současné době na farmě chováme 700 kusů masného simentálu a limousinského skotu.

Agrospol Starý Pelhřimov

Zemědělská společnost Agrospol Starý Pelhřimov byla založena v roce 1991 na místě bývalého státního podniku OSEVA. Farma se nachází v blízkosti obce Starý Pelhřimov v západní části kraje Vysočina, kde jsou soustředěna všechna aktiva farmy, mezi které patří živočišná výroba, rostlinná výroba a výroba elektřiny pomocí bioplynové stanice. Společnost hospodaří na 530 ha půdy a chová 180 krav na mléko a 90 býků na maso. Pěstuje komodity pro výkrm dobytka a z menší části řepku ozimou a pšenici.

Druhá Poběžovická

Zemědělská společnost Druhá Poběžovická vznikla v roce 1998 a hospodaří na cca 2 370 ha zemědělské půdy v bramborářsko-obilnářské oblasti v okrese Domažlice v Plzeňském kraji.
V oblasti rostlinné výroby se zaměřuje na pěstování pšenice, řepky, ječmene a kukuřice na siláž. V menší míře pak pěstuje jarní obiloviny, hořčici a hrách. Součástí areálu farem je také čerpací stanice nebo posklizňová linka.
Hlavním pilířem živočišné výroby Druhé Poběžovické, a.s. je moderní chov prasat a chov masného skotu bez tržní produkce mléka.
Farma disponuje moderní zemědělskou technikou a soustavně investuje do rozvoje a welfare zvířat.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008048675, růstová, CZK
CZ0008048683, růstová, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 01. 06. 2022
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 12 měsíců
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu Winstor investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 30 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 2,50 %
Výkonnostní odměna 20 %

Zakladatel fondu

Kateřina Zychová
Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou skupiny Verdi. Působí již více než 25 let v oboru financí, z čehož 13 let strávila na newyorské Wall Street a londýnské City v největších investičních bankách JP Morgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. Je zároveň předsedkyní představenstva společnosti Green Horizon Renewables, která již od roku 2013 investuje do sektoru obnovitelné energie.

Linkedin profil

Kontakty

Verdi SICAV a.s.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 915 208
info@fondfarem.cz
www.fondfarem.cz


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru