Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů Verdi fond farem

Verdi fond farem

Výnos 2022 10,08 %
Výnos od založení 14,96 % p.a.
Rok vzniku fondu 2022
Zaměření Zemědělská půda
Velikost (NAV) -

Verdi fond farem neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale do majetkových účastí ve farmách v ČR, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou. Záměrem fondu je zpravidla kupovat farmy s cílem jejich restrukturalizace a modernizace. Fond by měl na počátku vlastnit podíl ve třech farmách na území České republiky, které se zabývají rostlinnou a živočišnou výrobou, ale také produkcí elektrické energie pomocí bioplynové stanice. Kromě toho chce například na střechách využít k výrobě elektřiny fotovoltaické panely. Cílem je vytvořit jakousi síť eko-farem. Fond zahájil úpis akcií v červenci 2022.

Verdi fond farem

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos od založení
9,24 % 6,36 % 4,78 % 5,21 % 5,82 % 8,30 % p.a.
10,08 % - - - - 14,96 % p.a.
16,98 % 3,84 % 2,34 % 3,22 % 5,93 % 9,83 % p.a.
10,72 % 6,02 % - - - 8,72 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2023

Velikost (NAV) Údaj není k dispozici
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia


Aktiva v portfoliu

AGROWILD Nová Ves

Zemědělská společnost Agrowild Nová Ves se nachází v Karlovarském kraji, okres Sokolov, v nadmořské výšce 742 m. n. m. Farma hospodaří v ekologickém režimu na rozloze 1 809 ha a zaměřuje se živočišnou výrobu, a to primárně na chov masných krav BTPM. V současné době na farmě chováme 700 kusů masného simentálu a limousinského skotu.

Agrospol Starý Pelhřimov

Zemědělská společnost Agrospol Starý Pelhřimov byla založena v roce 1991 na místě bývalého státního podniku OSEVA. Farma se nachází v blízkosti obce Starý Pelhřimov v západní části kraje Vysočina, kde jsou soustředěna všechna aktiva farmy, mezi které patří živočišná výroba, rostlinná výroba a výroba elektřiny pomocí bioplynové stanice. Společnost hospodaří na 530 ha půdy a chová 180 krav na mléko a 90 býků na maso. Pěstuje komodity pro výkrm dobytka a z menší části řepku ozimou a pšenici.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008048675, růstová, CZK
CZ0008048683, růstová, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 01. 06. 2022
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 12 měsíců
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu Winstor investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 30 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 2,50 %
Výkonnostní odměna 20 %

Zakladatel fondu

Kateřina Zychová
Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou skupiny Verdi. Působí již více než 25 let v oboru financí, z čehož 13 let strávila na newyorské Wall Street a londýnské City v největších investičních bankách JP Morgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. Je zároveň předsedkyní představenstva společnosti Green Horizon Renewables, která již od roku 2013 investuje do sektoru obnovitelné energie.

Linkedin profil

Kontakty

Verdi SICAV a.s.
Ovocný trh 1096/8
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 915 208
info@fondfarem.cz
www.fondfarem.cz


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru