Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů JET 2, investiční fond

JET 2, investiční fond

Výnos 2023 -
Výnos od založení 38,40 % p.a.
Rok vzniku fondu 2018
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 5,8 mld. Kč

Jet 2, investiční fond, a.s. je klasický uzavřený private equity fond založený na dobu určitou 8-10 let. Jeho portfolio představuje mix malých a středních podniků orientovaných zejména na oblast energetiky a souvisejícího strojírenství, kde má zainvestované tři hlavní platformy (Tedom, 2JCP, Rockfin), samostatný obor pak představuje tiskárenský holding EDS Group. Navazuje na úspěšný fond Jet 1, od kterého také převzal některé firmy, které chce skupina Jet dále rozvíjet. Zakladately fondu jsou, stejně jako v případě fondu Jet 1, Igor Fajt a dále Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík.

Fond byl založen na dobu určitou s investičním horizontem do 31. prosince 2026 s možností tuto dobu prodloužit maximálně o 2 roky. Upisovací období fondu skončilo 31. 10. 2018. V roce 2021 byl naplněn a zároveň skončilo jeho dvouleté období investování. Své finance fondu Jet 2 svěřilo na 160 privátních i institucionálních investorů. Nyní již není možné do fondu investovat. Aktuálně je možné investovat do nového fondu Jet 3.

Fond Jet 2 je uzavřený fond, před ukončením fondu není možné investici vybrat (neumožňuje zpětné odkupy). Výnosy z realizovaných divestic při prodeji firem rozděluje akcionářům formou výplaty emisního ážia a posléze formou plnění na likvidančím zůstatku při ukončení činnosti fondu.

JET 2, investiční fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Fond má roční oceňování, vždy k 30. 6. každého roku.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Hodnota akcií nereflektuje výnosnost investice (nezohledňuje capital calls a výnosy vyplácené investorům formou dividend při divesticích).

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování roční

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
- 0,00 % 41,38 % 114,21 % -2,44 % 38,40 % p.a.
19,00 % 8,90 % 12,54 % 3,08 % - 13,01 % p.a.
7,32 % 6,51 % 6,00 % 6,34 % 0,00 % 6,54 % p.a.
14,99 % -33,04 % -0,14 % 8,39 % -2,65 % -0,58 % p.a.
- 0,00 % 8,64 % 3,13 % 11,20 % 8,01 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2022

Velikost (NAV) 5,8 mld. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

dle odvětvové struktury investic fondu


Aktiva v portfoliu

TEDOM Group

TEDOM Group je komplexním dodavatelem pro energetiku. Vyrábí plynové kogenerační jednotky, poskytuje servisní služby pro bioplynové stanice, provozuje tepelně-energetické zdroje. Zařízení pro efektivní výrobu elektřiny, tepla a chladu exportuje do více než 50 zemí světa. Nově také dodává energie koncovým zákazníkům.
Podíl na NAV:: 46 %

2 JCP Group

2 JCP Group je strojírenská skupina s portfoliem pokrývajícím několik segmentů od energetiky, přes automotive až po potravinářství. Disponuje značnými výrobními kapacitami a silným obchodním zastoupením v západní i východní Evropě. Dodávky zahrnují nejen samotnou výrobu, ale i prvotní design dodávaných částí, tepelné výpočty, engineering a návrhy konstrukčních řešení.
Podíl na NAV:: 20 %

EDS Group

Tiskárenský holding se sídlem v německém Pasově patří s osmi tiskárnami v pěti zemích mezi největší a nejprofitabilnější skupiny evropského polygrafického byznysu. Je největším partnerem maloobchodních řetězců ve střední a východní Evropě pro oblast printové marketingové komunikace. Skupina má diverzikované portfolio v oblasti poskytovaných tiskařských služeb i obsluhovaných klientů, mezi které patří vedle retailu například významné mediální domy regionu.
Podíl na NAV:: 15 %

Rockfin

Polská společnost Rockfin se specializuje na vývoj a výrobu olejových a palivových systémů pro turbíny, generátory a kompresory, které nacházejí využití téměř ve všech odvětvích energetiky, včetně energetiky obnovitelných zdrojů a distribuované energetiky. Důležitou součástí portfolia je vývoj a výroba technologií pro zpracování vodíku.
Podíl na NAV:: 22 %

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008043130, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 05. 04. 2018
Minimální investice 10 mil. Kč
Frekvence oceňování roční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů odkupy nejsou umožněny
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu Jet Investment, a. s.
Administrátor fondu QI investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 0 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 2,01 %
Výkonnostní odměna 21 % ze zisku

Zakladatel fondu

Igor Fajt
Brněnský rodák a patriot. Dohlíží na strategický rozvoj všech portfoliových společností a na vyhodnocování akvizičních příležitostí. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. V letech 1990-1993 pracoval jako portfolio manažer Veletržního Investičního Fondu a ředitel kapitálových trhů BVV. Poté se osamostatnil a založil brokerskou společnost Brno Broker Group. V roce 1996 společnost BBG Brno prodal a založil skupinu Jet Investment.


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru