Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů JET 1, investiční fond

JET 1, investiční fond

Výnos 2023 -
Výnos od založení 8,01 % p.a.
Rok vzniku fondu 2015
Zaměření Private Equity
Velikost (NAV) 943 mil. Kč

Fond Jet 1, investiční fond, a.s. vznikl v roce 2015. Jedná se o private equity fond zaměřený zejména na strojírenství a těžký průmysl v regionu střední a východní Evropy. Výchozími aktivy fondu Jet 1 byly společnosti PBS INDUSTRY, STROJÍRNY POLDI, MSV Metal Studénka, LESS & TIMBER a LESS & ENERGY. V průběhu investiční fáze následně fond koupil společnosti BRONSWERK HEAT TRANSFER, Kuźnia Ostrów Wielkopolski, HOECKLE Group, FIBERBREG GmbH, BENET AUTOMOTIVED a Payment4U. Dvouleté období fondu svolávání kapitálu od jeho investorů skončilo k 31. prosinci 2017. Nyní už je ve fázi divestic, kdy prodává firmy z portfolia, buď novým majitelům, nebo do novějších fondů Jet 2 a Jet 3. Výnosy z realizovaných divestic při prodeji firem rozděluje akcionářům formou výplaty dividend a posléze formou plnění na likvidančím zůstatku při ukončení činnosti fondu.

Fond Jet 1 byl založen na dobu určitou s investičním horizontem do 31. prosince 2024 s možností tuto dobu prodloužit maximálně o 2 roky. Upisovací období skončilo v roce 2016. V roce 2017 byl naplněn a zároveň skončilo jeho dvouleté období investování. Své finance fondu Jet 1 svěřilo zhruba 100 privátních i institucionálních investorů. Nyní již není možné do fondu investovat. Aktuálně je možné investovat do nového fondu Jet 3. V roce 2021 Jet 1, investiční fond, a.s. zanikl sloučením do Jet Base, podfond Jet Base SICAV, a.s. Zakladately fondu jsou Igor Fajt, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík.

JET 1, investiční fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Fond má roční oceňování, vždy k 30. 6. každého roku.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Hodnota akcií nereflektuje výnosnost investice (nezohledňuje capital calls a výnosy vyplácené investorům formou dividend při divesticích).

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování roční

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
- 0,00 % 41,38 % 114,21 % -2,44 % 38,40 % p.a.
19,00 % 8,90 % 12,54 % 3,08 % - 13,01 % p.a.
7,32 % 6,51 % 6,00 % 6,34 % 0,00 % 6,54 % p.a.
14,99 % -33,04 % -0,14 % 8,39 % -2,65 % -0,58 % p.a.
- 0,00 % 8,64 % 3,13 % 11,20 % 8,01 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2022

Velikost (NAV) 943 mil. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia

dle odvětvové struktury investic fondu


Aktiva v portfoliu

HOECKLE POLDI Group

Specializuje se na výrobu klikových hřídelí a ojnic. Produktové portfolio skupiny společně obsluhuje široké spektrum trhu – od výrobců prémiových automobilů až po výrobce traktorů, stavební, zemědělské techniky nebo sněžných skútrů.

COMPOSITE Group

Produkuje moderní hi-tech materiály pro automobilový a letecký průmysl. Ve dvou společnostech probíhá celý výrobní proces materiálů od jejich vlastní výroby až po impregnace.

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna není přidělen
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 08. 04. 2015
Minimální investice 5 mil. Kč
Frekvence oceňování roční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů odkupy nejsou umožněny
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu Jet Investment, a. s.
Administrátor fondu QI investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 0 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu Údaj není k dispozici
Výkonnostní odměna 21 % ze zisku

Zakladatel fondu

Igor Fajt
Brněnský rodák a patriot. Dohlíží na strategický rozvoj všech portfoliových společností a na vyhodnocování akvizičních příležitostí. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. V letech 1990-1993 pracoval jako portfolio manažer Veletržního Investičního Fondu a ředitel kapitálových trhů BVV. Poté se osamostatnil a založil brokerskou společnost Brno Broker Group. V roce 1996 společnost BBG Brno prodal a založil skupinu Jet Investment.

Dokumenty ke stažení


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru