Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů AVANT Loan SICAV

AVANT Loan SICAV

Výnos 2023 3,06 %
Výnos od založení 3,72 % p.a.
Rok vzniku fondu 2022
Zaměření Pohledávky
Velikost (NAV) 288 mil. Kč

AVANT Loan SICAV je fondem kvalifikovaných investorů, který byl založen v létě 2022 a jehož správcem a administrátorem je investiční společnost Avant. Doporučený investiční horizont je 3 a více let, kdy investiční strategií fondu je poskytování krátkodobých a střednědobých zajištěných úvěrů investičním fondům a jejich dceřiným společnostem v rámci skupiny AVANT. Všichni příjemci úvěrů jsou a budou tedy ve struktuře AVANT IS a budou přímo či nepřímo spravováni ze strany AVANT IS. Fond nabízí dvě třídy investičních akcií, PIA s minimální vstupní ivesticí 1 mil. Kč a PRIA s minimální vstupní investicí 20 mil. Kč. Pro výstup z fondu je v prvním roce od zahájení vydávání investičních akcií uplatněna tzv. lock-up perioda.

AVANT Loan SICAV

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

PIA

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

PIA

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

PIA

Porovnání s dalšími FKI fondy se stejným zaměřením

FKI fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
9,99 % 10,20 % 7,39 % 8,39 % 2,80 % 8,98 % p.a.
8,24 % 11,40 % 8,88 % 8,78 % 11,89 % 9,97 % p.a.
4,38 % 6,85 % 7,02 % 7,67 % 7,61 % 7,25 % p.a.
10,69 % 9,02 % 0,00 % - - 9,44 % p.a.
7,03 % 0,39 % - - - 6,35 % p.a.
3,06 % 0,00 % - - - 3,72 % p.a.

Zobrazit další fondy
Přehled všech fondů

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2024

Velikost (NAV) 288 mil. Kč
Hodnota aktiv 298 mil. Kč

Rozložení portfolia


Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008049319, PIA
CZ0008049327, PRIA
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 31. 08. 2022
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Správce fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 4 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 10 %
Náklady fondu
Roční náklady na správu 1,43 %
Výkonnostní odměna žádná

Manažer fondu

Kontakty

AVANT LOAN SICAV, a.s.
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle

+420 267 997 795
info@avantfunds.cz
www.avantfunds.cz


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru