Navýšení míry maximálního zhodnocení u fondu J&T Alliance na 13 %

Fondu J&T ARCH Investments se podařilo dosáhnout dohody s ostatními akcionáři fondu J&T Alliance a vyjednat navýšení maximálního dosažitelného zhodnocení investorských investičních akcií z 10 % na 13 % p. a. s účinností od 30. září 2022.

Jediným aktivem fondu J&T ALLIANCE je minoritní podíl v holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS, jejímž cílem je sdružit podíly J&T a Patrika Tkáče na společných investicích s Danielem Křetínským. V souladu
s dlouhodobou strategií tvoří investice do J&T ALLIANCE zhruba 65 % portfolia fondu J&T ARCH INVESTMENTS.

Ačkoliv ke změně statutu došlo od 30. září 2022, nové maximální zhodnocení investice J&T ARCH INVESTMENTS do fondu J&T ALLIANCE ve výši 13 % p. a. se efektivně ve druhé polovině roku projeví tak, jako by bylo platné již od 1. ledna 2022. Investorské investiční akcie se tak mohou již za rok 2022 zhodnotit až o 13 %. Akcionáři fondu dále diskutují o možnosti navázat jejich maximální zhodnocení na odpovídající referenční sazbu denominovanou v eurech. Investice by tak získala mechanismus, který by pružně reagoval na aktuální tržní podmínky. V souvislosti s navýšením maximálního dosažitelného zhodnocení Investorských investičních akcií emitovaných fondem J&T ALLIANCE dojde od 1. ledna 2023 s největší pravděpodobností ke snížení míry poskytované ochrany, která je v současné době na úrovni 25 %. O obou výše uvedených rozhodnutích budou akcionáři informovat nejpozději do konce roku.

O J&T ARCH INVESTMENTS:

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 25 letech vybudovat a podílí se také na naplňování ambicí česko-slovenského kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papírů Praha, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly.

O J&T CAPITAL PARTNERS:

J&T CAPITAL PARTNERS sdružuje, spravuje a rozvíjí vlastnické podíly Patrika Tkáče a skupiny J&T ve vybraných investičních projektech realizovaných společně s Danielem Křetínským a jeho manažerským týmem. Holding byl založen v České republice v roce 2021 a jeho akcionáři jsou společnost J&T CAPITAL INVESTMENTS, která je majoritním a ovládajícím akcionářem holdingu, a fond J&T ALLIANCE SICAV, skrze který mohou na společnosti ekonomicky participovat kvalifikovaní investoři fondu J&T ARCH INVESTMENTS.

Zpět na přehled


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru