Aktivity fondu J&T Arch Investments v 1Q 2022

V prvním kvartálu roku 2022 se korunová třída investičních akcií zhodnotila o 2,92 % na 1,1940 Kč, hodnota investiční akcie v eurové třídě si pak za stejné období připsala 2,28 % a uzavřela čtvrtletí na hodnotě 1,1825 EUR.
Rostoucí rozdíl mezi výnosem korunové a eurové třídy investičních akcií je způsoben postupně se zvětšujícím úrokovým diferenciálem mezi těmito dvěma měnami. Z pohledu posledních dvanácti po sobě jdoucích měsíců se korunová třída zhodnotila o 13,4 % a eurová o 12,5 %. Objem spravovaných aktiv i díky primárnímu úpisu investičních akcií ve výši 227 milionů EUR (zhruba 5,5 miliardy Kč) narostl ke konci března na 775 milionů EUR, resp. 18,9 miliardy Kč.
J&T Arch Investments J&T Arch Investments Detaily fondu

INVESTICE DO J&T ALLIANCE, VÝSLEDKY EPH ZA ROK 2021 A ZVÝŠENÍ POSKYTOVANÉ OCHRANY

V souladu se strategií držet kolem 65 % portfolia zainvestovaných ve fondu J&T ALLIANCE upsali v březnu 140 mil. EUR nové eurové investorské investiční akcie. Zbytek volné likvidity z primárního úpisu ve výši 87 mil. EUR porzatím krátkodobě uložili do směnek společnosti J&T Private Equity.

Za první kvartál dosáhla investice do J&T ALLIANCE maximálního možného zhodnocení 2,5 %. Klíčovou investicí, která ovlivňuje výkonnost J&T ALLIANCE, je nepřímý podíl v Energetickém a průmyslovém holdingu („EPH“). Ačkoli v rámci skupiny EPH jsou některé společnosti přímo vystavené riziku omezení nebo úplného zastavení dodávek ruského plynu do Evropy a v širším smyslu panuje i zvýšená míra nejistoty ohledně dlouhodobého výhledu jejich fungování, celkově je portfolio aktiv skupiny EPH vybudováno tak, že jeho dvě hlavní části spolu negativně korelují. Jinými slovy – případné výpadky profitability související s ruským plynem, které by se projevily zejména na společnosti Eustream (provozovatel slovenského trannzitního plynovodu), mohou být ve střednědobém horizontu plně nahrazeny dodatečnou ziskovostí zejména uhelných, vodních a jaderných elektráren ve flotile skupiny. Ziskovost těchto zdrojů je naopak na dnešním energetickém trhu nejistotou ve vztahu k plynu, a tudíž jeho vysokou cenou bezprostředně tažena.

Tento efekt mimo jiné potvrzují i auditované výsledky skupiny EPH za rok 2021, které byly oznámeny v dubnu. Skupina za rok 2021 vykázala historicky rekordní konsolidovaný zisk na úrovni EBITDA2 ve výši téměř 2,3 miliardy EUR. Z podrobnější analýzy segmentového reportingu lze navíc poměrně jasně vyčíst, že se struktura zisku skupiny meziročně změnila. Zatímco konsolidovaná EBITDA v části EP Infrastructure, která vlastní infrastrukturní aktiva včetně podílu ve společnosti Eustream, již loni i díky nižším objemům přepravovaného plynu klesala, EBITDA v části EP Power Europe, jež sdružuje aktiva související s těžbou uhlí a výrobou elektřiny zejména v západní Evropě, naopak dramaticky rostla a tento pokles více než kompenzovala. Při přepočtu na efektivní vlastnické podíly dokonce několikanásobně. Velká část toho růstu je tažena vyššími maržemi při výrobě elektrické energie. V tomto směru je navíc dobré zdůraznit, že rostoucí marže se v roce 2021 začaly významně projevovat až od třetího čtvrtletí.

Další podstatnou událostí týkající se portfolia fondu J&T ALLIANCE, která nastala na začátku dubna, bylo dokončení dříve podepsaného prodeje podílu ve skupině Mall Group a logistické společnosti WEDO polské e-commerce skupině Allegro.

Jelikož investice do J&T ALLIANCE tvoří zásadní část portfolia našeho fondu, tak i přes výše uvedená fakta bylo v rámci jejího navýšení dojednáno, že skupina J&T Private Equity Group, která je nepřímo druhým akcionářem fondu J&T ALLIANCE (a držitelem akcionářských investičních akcií), dočasně navýší míru poskytované ochrany proti poklesu naší investice z 20 na 25 %.

OSTATNÍ PORTFOLIOVÉ INVESTICE

Ostatní portfoliové investice se vyvíjely v souladu s fondovým očekáváním. Fond J&T PROPERTY OPPORTUNITIES pokračoval v rozprodeji logistických hal v Mošnově. Část prostředků získaných z prodeje pak v březnu investoval do retailového parku v Trnavě. Jedná se o obchodní centrum s celkovou pronajímatelnou plochou 21 tisíc m2, jehož hlavním nájemcem je OBI. Tato investice je v souladu s naší dříve prezentovanou tezí, že regionální maloobchodní centra stále představují zajímavý segment nemovitostního trhu. Do portfolia fond přispěl zhodnocením 1,62 %. Z ostatních investic pak fond Sandberg Private Equity 2 Fund, vlastnící slovenskou maloobchodní síť Terno, přispěl solidním zhodnocením 4,96 %. Fond J&T PROPERTY INCOME, provozující dva logistické areály u Pardubic, přispěl zhodnocením 1,01 %. Fondy JTFG FUND I (investice do Rohlík Group a JK Education) a Sandberg Investment Fund II (investice do regionálních IT společností) vykázaly negativní zhodnocení ve výši −0,32 % a −8,64 %. V obou případech je negativní přecenění způsobeno tím, že fondy mezikvartálně nepřecenily svá portfolia a pouze realizovaly provozní náklady. Dlouhodobě je výhled v obou případech pozitivní.

UDÁLOSTI, KTERÉ PROBĚHLY PO KONCI ČTVRTLETÍ

Po 31. březnu proběhlo z pohledu fondu několik významných událostí. V dubnu fond spolu s J&T Bankou investovali prostřednictvím fondu JTFG FUND I do nákupu 860 tisíc kusů akcií v energetické skupině ČEZ. Z podobných důvodů jako EP Power Europe i ČEZ díky převládající výrobě elektrické energie z jádra a uhlí v současnosti výrazně těží ze situace na evropském energetickém trhu, což se pozitivně projevuje i na ocenění společnosti na pražské burze. Na konci května fond prostřednictvím 70% podílu ve fondu J&T MS 1 investovali do minoritního 9,42% podílu ve společnosti Venator Materials („Venator“). Nepřímo se fond tak stal druhým největším akcionářem společnosti. Venator je globální výrobce titanové běloby a chemických aditiv. Společnost obchodovaná na Newyorské burze cenných papírů (ticker VNTR) provozuje 20 výrobních závodů po celém světě a její tržby přesahují 2 miliardy dolarů. Poslední významnou událostí je investiční kolo „D“, v rámci kterého získala v polovině června skupina Rohlík Group novou investici ve výši 220 milionů EUR. Investiční kolo proběhlo za vyšší valuaci než předcházející, které se uskutečnilo zhruba před rokem. Vedoucím investorem byla belgická investiční společnost Sofina a účastnili se ho všichni významní stávající investoři. Výše fondové investice umožnila fondu podržet si velikost vlastněného podílu.

Zpět na přehled

Fotogalerie


Nechte si poradit

Váháte, jak začít? Nevíte, který fond vybrat? Chcete investovat bezpečně? Nabízíme Vám individuální konzultace a vlastní portfolio Top FKI fondů.

Konzultace

Máte kapitál, ale nechcete udělat chybu?

Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme a zdarma připravíme návrh investic.

Kontaktujte nás

Multi-fond Otakar

Vybíráme nejlepší z nejlepších.
Portfolio top FKI fondů.

Cílený výnos 5-7 % p.a.
Žádné vstupní poplatky.

Více o fondu Otakar

Nahoru